مرکز فروش دامنه های ایران

برای خرید هریک از این دامنه‌ها لطفا با ما تماس بگیرید

Our Email: Markaz.Domain@Gmail.com

  

Iran Domain Center

Largest Collection of Iranian / Persian Domains for Sale

 مرکز دمین ایران 

Buy Iranian / Persian Domains

Purchase and TRANSFER PROCESS

Method 1:  Safest Method
Payments can be made in US Dollar $ or Euro


The purchase and Transfer of domains will take 5 to 15 days.

We will pay for all Escrow Transfer fees; so your price is the total amount you pay.

1. Accept the legal and binding contract by signing and returning the contract to us.

2. Open an account with any domain registrar that can handle
.COM domains:  All of our domains are with GoDaddy.com
a.  http://www.GoDaddy.com
b.  http://www.NameCheap.com
c.  https://www.enom.com
d.  https://www.ovh.co.uk
e.  https://www.1and1.com
f.   http://www.domain.com

3.  We will open an escrow account with http://www.Escrow.com (Escrow.com is the most trusted company in transfering domains)

You will provide us with your domain Registrar account information.

4.  Initiate the purchase. Escrow.com will provides you with their USA Wells Fargo Bank account wire transfer information

Escrow.com accepts  US Dollar $ or Euro


5. Once Escrow.com receoive your payment, they will ask us to release the domain to them.  Money transferred from outside of USA will take an additional 10-14 days fro clearance.  For faster processing, please ask your transfer compoany to submit the wire transfer within the USA.

6. For the next several days, they make sure the money is lgitimate and also the domains are owned by the seller.

7. They will release the domain to the buyer and release the money to seller.
.ir
domains are worthless; they can be confiscated by government at anytime and for any reason, or for no reason.  Only .com domains are worth investment and build business on.

.Com domains are monitored by
 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), a
Non-Profit organization that does not take order from any government, including USA or Iran.

روش نخست : روش ایمن
پرداخت می تواند در دلار آمریکا یا یورو باشد


خرید و انتقال دامنه 5 تا 15 روز طول خواهد کشید.

ما تمام  هزینه های انتقال  را پرداخت می کنیم؛ بنابراین شما فقط مبلغ دامنه را پرداخت می کنید.

1. قرارداد حقوقی  را امضا  و به ما عودت  دهید.

2.  یک حساب کاربری با هر ثبت کننده دامنه ای که بتواند دامنه های COM. را مدیریت کند باز کنید: همه دامنه های ما با GoDaddy.com هستند.


3. ما یک حساب سپرده با http://www.Escrow.com  (مطمین ترین شرکت واسطه گر در انتقال دامنه ها) را باز می کنیم.

شما لازم است اطلاعات حساب کاربری ثبت دامنه خود را به ما ارائه  دهید.

4. دامنه مورد نظر خود را خریداری نمایید که در این مرحله  Escrow.com به شما  اطلاعات حساب کاربری انتقال در ایالات متحده Wells Fargo Bank را ارایه  می کند

Escrow.com دلار آمریکا یا یورو را می پذیرد


5. هنگامی که Escrow.com پرداخت شما را دریافت می کند،  از ما می خواهد تا  دامنه را به آنها واگذار کنیم. انتقال پول از خارج از ایالات متحده آمریکا، 10 تا 14 روز اضافی طول می کشد. برای پردازش سریعتر، لطفا با شرکت انتقال خود تماس بگیرید.

6. سپس آنها (شرکت واسطه گر) اطمینان حاصل می کنند که انتقال پول  بدرستی انجام شده و همچنین مالکیت دامنه متعلق به فروشنده است.(بررسی صحت عمل دوطرف معامله)

7. آنها( شرکت واسطه گر) در مرحله اخر مالکیت دامنه  را به خریدار انتقال داده و همزمان  پول را به حساب بانکی فروشنده منتقل می کند.


ما فقط دامنه های Com. را ارایه می نماییم که دارای ارزش تجاری و بین المللی می باشند

دامنه های Com. توسط شرکت اینترنتی که برای اسامی و شماره اختصاص داده شده (ICANN) و سازمانی غیرانتفاعی است نظارت می شوند که هیچ دولتی از جمله ایالات متحده آمریکا یا ایران بران  تسلطی ندارند.

Method 2: Fastest Method

The purchase and Transfer of domains will be immediate.

The fastest method is to directly issue a wire transfer to our bank or in person.

Upon verifying the payment, we will provide you with your login information to your new domain.
We are in Los Angeles, USA.

 
 


MarkazDomain.com